EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JIHLAVA

Mgr. Radek Karafiát, soudní exekutor

Kontakt

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JIHLAVA
Mgr. Radek Karafiát, soudní exekutor 
Adresa: Znojemská 5807/78b, 586 01  Jihlava 
IČ: 70958840
                                     
Úřední hodiny: pondělí, středa: 8:00 – 14:00 hod.
Telefon: +420 564 109 935 - pouze pondělí 8:00 – 14:00 hod.
E-mail: urad@exekutor-ji.cz
ID datové schránky: vwtg8jz
Vykonavatelé:
Karel Uhlíř, tel.: 777 077 976, karel.uhlir@exekutor-ji.cz 
 
 
Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí telefonické domluvě s konkrétním pracovníkem úřadu.
Peněžité plnění v hotovosti přijímáme, nebude-li v konkrétním případě určeno či dohodnuto jinak, každý den v úředních hodinách v sídle úřadu.
 
Pověřenec ochrany osobních údajů (DPO): Pavel Vrtal, gdpr@rvcnet.cz, +420 777 763 586

Zástupce soudního exekutora ve smyslu ust. § 16 z.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád):
JUDr. Marie Sárová - soudní exekutorka
Exekutorského úřadu Jihlava

Plukovníka Švece 1528/8, 586 01  Jihlava
tel.: 567 310 211, urad@exekucejihlava.cz, DS:3ubg8yk